Aluco Original sisustuslevyt nyt M1-luokiteltuja

Aluco Original komposiittilevyille on myönnetty rakennusmateriaalien päästöluokitusmerkki M1. Kaikki Aluco Original malliston levyt ovat hyväksytty M1-rekisteriin ja näin ollen ne täyttävät luokituksen vaatimat kriteerit.

Mikä on M1-luokitus?

M1-luokituksen tavoitteena on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien käyttöä ja kehitystä. Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioon ottamista jo suunnittelun alkaessa sekä tilan rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa, sillä sisätilojen rakennusmateriaaleilla on suuri vaikutus lopulliseen sisäilmaston laatuun.

M1-luokitus on standardin EN ISO 14024:2018 mukainen tuotteen sisäilmapäästöihin keskittyvä tyypin I ympäristömerkki. Se asettaa raja-arvot rakentamisessa ja sisustamisessa käytettyjen materiaalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOCt), formaldehydin ja ammoniakin päästöille, lisäksi arvioidaan tuotteen hajun hyväksyttävyys.

Tutkitusti vähäpäästöisiä sisustuslevyjä

Aluco Original komposiittilevyt on mitattu virallisessa testilaboratoriossa erilaisten yhdistelmien, päästöjen ja hajuhaittojen varalta.  Merkki tuotteessa kertookin, että sisustuslevyistä ei lähde hajuja ja ne ovat vähäpäästöisiä M1-vaatimusten mukaisesti.

Aluco Original komposiittilevyistä on tutkittu seuraavat ominaisuudet:

• haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (total volatile organic compounds, TVOC)
• voimassa olevan EU-LCI-listauksen mukaisten yksittäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (volatile organic compounds, VOC) emissiot
• formaldehydin (HCOH) emissio
• ammoniakin (NH3) emissio
• asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteen VI mukaisten haihtuvien karsinogeenisten yhdisteiden emissiot
• haju

Hyvä sisäilma parantaa paitsi tilan viihtyvyyttä, niin myös vähentää sairauksia ja nostattaa työtehoa. Se on hajutonta eikä siinä ei ole terveydelle haitallisia epäpuhtauksia. Valitsemalla Aluco Original sisustuslevyt, on siis mahdollista vaikuttaa sisäilman parempaan laatuun.

Todistukset kunnossa

Tutustu Aluco Original sisustuslevyille myönnettyyn päästöluokitustodistukseen »

Tutustu Rakennustiedon ylläpitämään rekisteriin »